Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

11-03-2021
Β’ Πρόσκληση για υποβολή Αιτήσεων Στέγασης μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 • Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων κατά το εαρινό εξάμηνο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για στέγαση για την κάλυψη των κενών θέσεων στη φοιτητική εστία βάσει της απόφασης της 542/04-12-2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου.

  Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ξεκινά την Παρασκευή 12/03/2021 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 19/03/2021, 23:59.

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, εφόσον δεν είναι κάτοχοι άλλου τίτλου του ίδιου ή ανώτερου κύκλου σπουδών:

  • οι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο ή στο 2ο εξάμηνο σπουδών τους για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
  • οι ενεργοί υποψήφιοι διδάκτορες που βρίσκονται στο 1ο έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών τους για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στο email της φοιτητικής μέριμνας (merimna<στο>isc.tuc.gr). από το ιδρυματικό τους email, τον αριθμό μητρώου, το όνομα και επίθετο όπως αναγράφεται στη ακαδημαϊκή ταυτότητα ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα ηλετρονικής υποβολής αίτησης.

  Τα δικαιολογητικά (ίδια με αυτά που υποβάλλουν οι πρωτοετείς φοιτητές) βρίσκονται στη σελίδα των αιτήσεων σίτισης-στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

  Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αν υπάρχουν απορίες μπορούν να λυθούν είτε επικοινωνώντας στα τηλέφωνα της φοιτητικής μέριμνας τηλ 28210-06258, 28210-37271 ή αποστέλλοντας email στο τμήμα της φοιτητικής μέριμνας.

  Σημείωση: στην ηλεκτρονική αίτηση, στην ενότητα "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ", οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να τσεκάρουν και τα τρία checkboxes για να προχωρήσουν. Το λεκτικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη ενότητα αφορά σε προϋποθέσεις αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες όμως δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους.

  Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, η ενημέρωση για την πορεία ελέγχου της αίτησης γίνεται αυτοματοποιημένα με αποστολή μηνυμάτων στο ιδρυματικό σας email.

  Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

  Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012