Αιτήσεις Σίτισης / Στέγασης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018

Η παροχή δωρεάν σίτισης αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η παροχή δωρεάν στέγασης αφορά μόνο προπτυχιακούς φοιτητές.

Αιτήσεις για την παροχή στέγασης-σίτισης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται παρακάτω, ανάλογα με την κατηγορία φοιτητή.

Σύνδεσμοι αιτήσεων:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλέπε τέλος σελίδας) κατατίθονται ηλεκτρονικά μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση

Προθεσμίες

Η περίοδος αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι από Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 έως και Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017, μέσω των παραπάνω ιστοσελίδων αιτήσεων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--