Αιτήσεις Σίτισης / Στέγασης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016/2017

Η παροχή δωρεάν σίτισης αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η παροχή δωρεάν στέγασης αφορά μόνο προπτυχιακούς φοιτητές.

Αιτήσεις για την παροχή στέγασης-σίτισης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με χρήση του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται παρακάτω, ανάλογα με την κατηγορία φοιτητή.

Σύνδεσμοι αιτήσεων:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλέπε τέλος σελίδας) κατατίθονται ηλεκτρονικά μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση

Προθεσμίες

  •  η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί από Παρασκευή 9/9/2016 έως και τη Παρασκευή 30/9/2016
  • Πρωτοετείς φοιτητές Ειδικών Κατηγοριών: οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν εφόσον ανακοινωθεί από το Υπουργείο η σχετική περίοδος εγγραφών
    Αφορά:

    • Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. Έτος 2016-17
    • Εισαγόμενοι που πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις για το ακαδ. Έτος 2016-17

Δικαιολογητικά

Έγγραφα αναφοράς

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--