Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

15-03-2022
Αιτήσεις Στέγασης μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 • Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες ότι κατά την 587/15.03.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου αποφασίστηκε η ενεργοποίηση της παρ. 7 του άρθρου 3, του Κανονισμού Στέγασης 2021 για τη στέγαση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων, με ισόποση κατανομή των δεκαπέντε (15) κενών θέσεων σε τρεις (3) θέσεις ανά Σχολή.

  Η υποβολή αιτήσεων στέγασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες ξεκινά την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη σελίδα υποβολής αιτήσεων. Τα δικαιολογητικά (όμοια με αυτά που υποβάλλουν οι προπτυχιακοί φοιτητές) βρίσκονται στη σελίδα των αιτήσεων σίτισης-στέγασης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν, εφόσον δεν είναι κάτοχοι άλλου τίτλου του ίδιου κύκλου σπουδών:

  • οι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο ή στο 2ο εξάμηνο σπουδών τους για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
  • οι ενεργοί υποψήφιοι διδάκτορες που βρίσκονται στο 1ο έως και το 8ο εξάμηνο σπουδών τους για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

  Σημείωση: στην ηλεκτρονική αίτηση, στην ενότητα "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ", οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να τσεκάρουν και τα τρία checkboxes για να προχωρήσουν. Το λεκτικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη ενότητα αφορά σε προϋποθέσεις αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίες όμως δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή τους.

  Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον αιτούντα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από το αρμόδιο τμήμα. Συνιστούμε την ανάγνωση του αρχείου Ερωτήσεις-Απαντήσεις για τη συμπλήρωση των αιτήσεων σίτισης-στέγασης πριν την υποβολή της αίτησης. Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αν υπάρχουν απορίες μπορούν να λυθούν είτε επικοινωνώντας στα τηλέφωνα της φοιτητικής μέριμνας τηλ 28210-06258, 37287 ή αποστέλλοντας email στο τμήμα της φοιτητικής μέριμνας (merimna<στο>isc.tuc.gr).

  Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, η ενημέρωση για την πορεία ελέγχου της αίτησης γίνεται αυτοματοποιημένα με αποστολή μηνυμάτων στο ιδρυματικό σας email.

  Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

  Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας


   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012