Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας, οι οποίες πρέπει:

  • να έχουν χαρακτήρα καινοτόμο,
  • να στηρίζουν την εισαγωγή νέων θεσμών ή την αναβάθμιση παλαιότερων,
  • να συμβάλουν στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων
  • να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην προαγωγή του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας

και γενικότερα να έχουν σημαντικό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Στους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος περιλαμβάνεται η υλοποίηση δράσεων, όπως ο Ηράκλειτος, για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης της έρευνας και της καινοτομίας και β) της ποιοτικής αναβάθμισης και του στοχευμένου θεματικού προσανατολισμού των μεταπτυχιακών σπουδών στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεξιότητες του ερευνητικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προοπτικές της επιστήμης και της ανάγκες του παραγωγικού τομέα.

Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην:

  • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό.
  • Αναβάθμιση του επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, ώστε να συμβάλουν στην παραγωγή και τη διάχυση νέας γνώσης, με έμφαση στις θετικές επιστήμες και τις ΤΠΕ.

Η δράση "Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας" του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ αφορά 23 δικαιούχους - υποψήφιους διδάκτορες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι προτάσεις των οποίων εγκρίθηκαν μετά από αξιολόγηση και λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Από αυτό τον ιστότοπο μπορείτε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη κάθε μίας διδακτορικής διατριβής, να δείτε συγκεντρωτικό πίνακα των παραδοτέων έως το τέλος του έργου, να δείτε τα συνολικά παραδοτέα σε γράφημα και να ενημερωθείτε για τις διδακτορικές διατριβές ανά θεματική περιοχή.

Εργασίες ανά Θεματική Περιοχή

Θεματική περιοχή 4: Γεωτεχνικές Επιστήμες, Ενεργειακές, Περιβαλλοντικές και Διαστημικές Επιστήμες

 

Θεματική περιοχή 5: Επιστήμες Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας

 

Θεματική περιοχή 6: Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τελευταία Νέα

08-12-2015

Παρουσίαση διατριβής – Παπαφιλιππάκη Ανδρονίκη

Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Καλλιέργεια σταμναγκαθιού σε διάφορους τύπους εδαφών με προσθήκη κομπόστ από αστικά στερεά απόβλητα ως εδαφοβελτιωτικό» Παρουσίαση: Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, 12:30, Αίθουσα συνεδριάσεων Σχολής...[περισσότερα]

Κατηγορία: Ηράκλειτος ΙΙ, Παρουσίαση Διατριβής, Παπαφιλιππάκη Ανδρονίκη

02-12-2015

Παρουσίαση διατριβής – Τζαβάρα Ιωάννα

Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Μελέτη της σεισμικής  συμπεριφοράς των σύγχρονων τεχνικών ενίσχυσης εδαφικών πρανών» Παρουσίαση: Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, 18:30, Αίθουσα συνεδριάσεων Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, 1ος όρ.,...[περισσότερα]

Κατηγορία: Ηράκλειτος ΙΙ, Παρουσίαση Διατριβής, Τζαβάρα Ιωάννα

24-11-2015

Παρουσίαση διατριβής – Τσουρουνάκη Κωστούλα

Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Detection and fate of pharmaceutical compounds and personal care products in the environment», ή “Ανίχνευση και τύχη φαρμακευτικών ενώσεων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στο περιβάλλον”. ...[περισσότερα]

Κατηγορία: Ηράκλειτος ΙΙ, Παρουσίαση Διατριβής, Τσουρουνάκη Κωστούλα

24-11-2015

Παρουσίαση διατριβής – Καμινάκης Νικόλαος

Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Topology optimization of polymorphic structures and mechanisms using global and multicriteria optimization”. Παρουσίαση: Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015, 12:00, Αίθουσα διαλέξεων Σχολής Μηχανικών...[περισσότερα]

Κατηγορία: Ηράκλειτος ΙΙ, Παρουσίαση Διατριβής, Καμινάκης Νικόλαος

23-09-2015

Παρουσίαση διατριβής – Κουλιέρης Γεώργιος Αλέξανδρος

Θέμα διδακτορικής διατριβής: Context-aware Gaze Prediction applied to Game Level Design, Level-of-Detail and Stereo Manipulation. Παρουσίαση: 9 Σεπτεμβρίου 2015, 12:00πμ, Κεντρικό Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών, Πολυτεχνείο...[περισσότερα]

Κατηγορία: Ηράκλειτος ΙΙ, Κουλιέρης Γεώργιος Αλέξανδρος, Παρουσίαση Διατριβής

13-07-2015

Παρουσίαση διατριβής – Σπηλιοπούλου Αναστασία

Θέμα διδακτορικής διατριβής: Freeway Traffic Flow Modeling and Control with Emphasis on Congested Off-Ramp Areas Παρουσίαση: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015, 18:00, Αίθουσα Εργαστηρίου Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης, Σχολή...[περισσότερα]

Κατηγορία: Ηράκλειτος ΙΙ, Σπηλιοπούλου Αναστασία, Παρουσίαση Διατριβής

29-04-2015

Shore & Beach - Φωτείνης

Foteinis S. and C. Synolakis (2015). Beach erosion threatens Minoan beaches: A case study of coastal retreat in Crete. Shore & Beach .Vol. 83, No. 1, pp. 53-62.[περισσότερα]

Κατηγορία: Ηράκλειτος ΙΙ, Δημοσιεύσεις, Φωτείνης Σπυρίδων

29-04-2015

9th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2014) - Φωτείνης

Kallithrakas-Kontos N. and Foteinis S. (2014). Soil redistribution in environmental sensitive areas by the 137Cs Technique. 9th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2014), September 29 – 3 October, Chios, Greece.[περισσότερα]

Κατηγορία: Ηράκλειτος ΙΙ, Συνέδρια, Φωτείνης Σπυρίδων

29-04-2015

American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting - Φωτείνης

Skanavis V., Kalligeris N., Maravelakis N., Foteinis S., Sartzetakis G., Papadogiannis K., and Synolakis C. (2014). Erosion of the beaches of Crete, American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting, 15-19 December, San Francisco,...[περισσότερα]

Κατηγορία: Ηράκλειτος ΙΙ, Συνέδρια, Φωτείνης Σπυρίδων

29-04-2015

Proceedings of the 12th International Conference on Computational Structures Technology - Τζαβάρα

Tzavara I., Y. Tsompanakis, V. Zania, P.N. Psarropoulos, (2014). "Dynamic Sliding of Geosynthetically Reinforced Slopes", in B.H.V. Topping, P. Iványi, (Editors), "Proceedings of the 12th International Conference...[περισσότερα]

Κατηγορία: Ηράκλειτος ΙΙ, Συνέδρια, Τζαβάρα Ιωάννα