Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Η Kαθ. Έλια Ψυλλάκη επικεφαλής Νέου Προγράμματος της IUPAC

Η Καθ. Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι μία εκ των τριών επικεφαλής του νέου προγράμματος με τίτλο "Greenness of Official Standard Sample Preparation Methods" που εγκρίθηκε από τη Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC). Η IUPAC, η οποία ιδρύθηκε το 1919 με στόχο την πρόοδο της χημείας, είναι η διεθνής ομοσπονδία εθνικών συμβαλλόμενων οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τους χημικούς στις αντίστοιχες χώρες.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την αξιολόγηση και υιοθέτηση νέων πράσινων αναλυτικών τεχνικών από τους επίσημους παγκόσμιους φορείς τυποποίησης αναλυτικών μεθόδων, όπως ISO και CΕΝ. Η εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον είναι ο καταλληλότερος τρόπος για τη μείωση της ρύπανσης. Ο αντίκτυπος αυτού του έργου αναμένεται να είναι μεγάλος, καθώς ο επιδιωκόμενος στόχος είναι μία από τις κοινωνικές ευθύνες των αναλυτών και ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) της Ατζέντας 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Δείτε περισσότερα και παρακολουθείστε την πρόοδο του προγράμματος στην ιστοσελίδα: https://iupac.org/project/2021-015-2-500

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012