Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Επίτιμος Καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ ο Καθ. Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Σε μια σεμνή τελετή, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, ο Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης αναγορεύτηκε σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Η αναγόρευση προέκυψε ύστερα από ομόφωνη απόφαση της προσωρινής συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αναγόρευση αυτή αποτελεί μια έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη στην επιστήμη και την έρευνα επί σειρά ετών.

Η τελετή της αναγόρευσης του Καθ. Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, την οποία τίμησαν με την παρουσία τους o Βουλευτής νομού Λασιθίου κ. Θραψανιώτης, Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, έλαβε χώρα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στον Άγιο Νικόλαο. Τον Καθ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη προσφώνησαν ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Καθ. Νικόλαος Κατσαράκης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Καθ. Στυλιανός Παπαδάκης, και ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Αν. Καθ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης. Το έργο του τιμώμενου παρουσίασε ο Επ. Καθ. Χρήστος Λεμονάκης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Ακολούθησαν η ανάγνωση του Ψηφίσματος και της Αναγόρευσης, καθώς και η απονομή του τίτλου. Η τελετή έληξε με ομιλία του τιμώμενου Καθ. Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη με τίτλο «Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων και Εφαρμογές σε Μάνατζμεντ και Χρηματοοικονομική».
 

Ερευνητικό Βιογραφικό Καθ. Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη

Το ερευνητικό έργο του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη είναι ευρύ σε όγκο και υψηλής ποιότητας. Συνολικά περιλαμβάνει περισσότερες από 500 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 150 άρθρα σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή περισσότερων των 100 βιβλίων και συλλογικών τόμων, εκ των οποίων τα 35 αφορούν μονογραφίες σε ελληνικούς και διεθνείς οίκους και έχει επιμεληθεί άνω των 40 ειδικών τευχών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, είναι υπεύθυνος έκδοσης (editor in chief) 5 διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή (editorial board) σε πλήθος άλλων (περισσότερα των 18). Τέλος, είναι υπεύθυνος έκδοσης σε δύο σειρές βιβλίων του εκδοτικού οίκου Springer.

Η ευρεία αναγνώριση του επιστημονικού του έργου είναι άμεσα εμφανής από τον υψηλό αριθμό αναφορών που έχει συγκεντρώσει έως σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τη βάση Scopus έχει περισσότερες από 5.500 ετεροαναφορές (h-index 43), ενώ πρόσφατα ξεπέρασε και το «όριο» των 17.500 αναφορών στο Google Scholar (h-index 72). Το ερευνητικό του έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από διεθνείς και εθνικούς δημόσιους φορείς αλλά και επιχειρήσεις.

Η αναγνώριση του έργου του Καθηγητή Ζοπουνίδη, καταδεικνύεται επιπλέον από το πλήθος βραβεύσεων που έχει λάβει από εθνικές και διεθνείς επιστημονικές ενώσεις και οργανισμούς. Χαρακτηριστικά αναφέρονται το Χρυσό Μετάλλιο από το MOISIL International Foundation της Ρουμανίας το 1996, το Χρυσό Μετάλλιο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών το 2009, το βραβείο Edgeworth-Pareto Award της International Society of Multiple Criteria Decision Making το 2013, το βραβείο Αριστείας του Πολυτεχνείου Κρήτης το 2016, καθώς και η ανακήρυξή του ως μέλος της Royal Academy of Economic and Financial Sciences of Spain το 2012, στην οποία, μεταξύ άλλων, συμμετέχουν και 9 Νομπελίστες. Τέλος, έχει λάβει βραβεία και διακρίσεις για το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο από επιστημονικούς φορείς, όπως το Decision Sciences Institute (Ηνωμένες Πολιτείες), το International Association for Fuzzy Set Management and Economy (Ισπανία), ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (Ελλάδα), καθώς και από Business Schools, όπως το ESCP Europe Business School στην Αγγλία και το Audencia Business School της Γαλλίας.

Επιπλέον, έχει διοργανώσει περισσότερα από 30 εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, καθώς και πλήθος άλλων ημερίδων, συμβάλλοντας στην εξάπλωση του ερευνητικού του έργου. Το 2010 ίδρυσε την Επιστημονική Εταιρία Χρηματοοικονομικής Τραπεζικής και Μηχανικής (Financial Engineering and Banking Society), στην οποία είναι και Πρόεδρος. Η Εταιρία έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή ιδεών, ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπειριών μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματιών, οι οποίοι ασχολούνται στο γνωστικό αντικείμενο της χρηματοοικονομικής μηχανικής και τραπεζικής, και έχει σημαντική παρουσία και στο εξωτερικό (δέκα διεθνή συνέδρια έως σήμερα).

Ο Καθηγητής Ζοπουνίδης έχει επίσης αναγορευτεί σε Eπίτιμο Kαθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και σε Επίτιμο Διδάκτορα στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τέλος, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητής στο πεδίο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων, πολυγραφότατος, μεθοδικός, με συγκεκριμένη στόχευση και μελέτη πριν από κάθε κίνησή του και εξαιρετικά εργατικός, παρά το γεγονός ότι είναι σήμερα ένας καταξιωμένος καθηγητής στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012