Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εκδήλωση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κα

Tην Τετάρτη,  18 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση  του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές», στο Μεγάλο Αμφιθέατρο 141.Π98 του Κτιρίου Επιστημών.  Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τρεις εργασίες που υλοποιήθηκαν από εκπαιδευόμενους του Προγράμματος και διακρίθηκαν στα τρία προαναφερθέντα Ιδρύματα, με τα ακόλουθα θέματα:

1.Τεχνικοoικονομική Μελέτη Εγκατάστασης Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου στις ακτές της Θράκης

2.Χωροθέτηση εξέδρας τύπου jacket νότια του νομού Ηρακλείου

3.Το ατύχημα της «Piper Alpha»

Η παρουσίαση των ανωτέρω πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα και στα τρία Ιδρύματα μέσω live streaming.

Επίσης  απονεμήθηκαν πιστοποιητικά σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012