Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Architecture meets Robotics | Interactive Hotels – Customizable Experiences | 28-30 april 2015, Ariel, Israel

Architecture meets Robotics | Interactive Hotels – Customizable Experiences | 28-30 april 2015, Ariel, Israel

Το Εργαστήριο TIE Lab της Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Εργαστήριο Paslin Laboratory for Robotics and Autonomous Vehicles της Αρχιτεκτονική Σχολής του Ariel University,  διοργάνωσαν διεθνές workshop με τίτλο Architecture meets Robotics | Interactive Hotels – Customizable Experiences  που αφορά τη διερεύνηση των προκλήσεων που έχει να αντιµετωπίσει η αρχιτεκτονική στο σχεδιασµό χώρων φιλοξενίας την εποχή της “διάχυτης ευφυίας”. Διαχωρίζει 5 βασικές ενότητες που συνθέτουν την κτιριακή υπόσταση των ξενοδοχειακών χώρων και αναζητά την υβριδική ταυτότητά τους µέσα από τα αναδυόµενα cyber-physical περιβάλλοντα. Οι ενότητες αυτές αφορούν τη διαµονή, την είσοδο, τους δηµόσιους χώρους, τους εξωτερικούς θεµατικούς χώρους και το κέλυφος.

Το workshop απευθυνόταν σε προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και   πραγµατοποιήθηκε στις 28 έως 30 Απριλίου 2015 στο Ariel University.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012