Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Το Μέλος του Συμβουλίου Καθηγητής Σπύρος Ν. Αγάθος Επίτιμο Μέλος του Ινστιτούτου Ιατρικής και Βιολογικής Μηχανικής των ΗΠΑ !

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ιατρικής και Βιολογικής Μηχανικής ( AIMBE ) ανακοίνωσε την ανακήρυξη σε Επίτιμο Μέλος του Σπύρου Ν. Αγάθου, Ph.D. , Καθηγητή Βιολογικής Μηχανικής , Τμήμα Βιομηχανικής , του Ινστιτούτου Γης και Ζωής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν. Ο Δρ. Αγαθός προτάθηκε , αξιολογήθηκε, και εκλέχθηκε από τους συναδέλφους και τα μέλη του Σώματος των Επίτιμων Μελών του Ινστιτούτου για την εξαιρετική συνεισφορά του στους τομείς βιοεπεξεργασίας των ζωικών κυττάρων και μικροβιακής τεχνολογίας και τις εφαρμογές τους στην υγεία , τη βιομηχανία και το περιβάλλον .

 

Το Σώμα των Επίτιμων Μελών του ΑΙΜΒΕ αποτελείται από επιστήμονες που ανήκουν μόλις στο  δύο τοις εκατό των κορυφαίων των ΗΠΑ στον τομέα της ιατρικής και βιολογικής μηχανικής. Οι πιο αξιόλογοι  και διακεκριμένοι πρόεδροι σχολών μηχανικής και ιατρικών σχολών, διευθυντές έρευνας , καθηγητές , καινοτόμοι ερευνητές, και επιτυχημένοι επιχειρηματίες , αποτελούν τα μέλη του Σώματος των Επίτιμων Μελών του ΑΙΜΒΕ .

 

Τα Επίτιμα Μέλη του AIMBE αναγνωρίζονται τακτικά για τη συμβολή τους στη διδασκαλία , την έρευνα και την καινοτομία . Σε μέλη του Σώματος Επίτιμων Μελών του AIMBE έχει απονεμηθεί το Προεδρικό Μετάλλιο Επιστήμης και το Προεδρικό Μετάλλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας ενώ άλλα είναι μέλη της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών , του Ινστιτούτου Ιατρικής και της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ.

 

Η επίσημη τελετή ανακήρυξης πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2014 κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνάντησης του AIMBE 2014 στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών στην Ουάσιγκτον. Ο Δρ. Αγάθος ανακηρύχθηκε μαζί με 117 άλλους συναδέλφους του που απαρτίζουν το Σώμα των Επίτιμων Μελών του AIMBE (κλάση του 2014). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ετήσια Συνάντηση του AIMBE, παρακαλούμε επισκεφθείτε www.aimbe.org .

Η αποστολή του Ινσιτούτου AIMBE είναι να αναγνωρίζει την αριστεία και να στηρίζει τους  τομείς της ιατρικής και βιολογικής μηχανικής  που προάγουν την κοινωνία . Από το 1991, το Σώμα των Επίτιμων Μελών του ΑIMBE έχει ανοίξει το δρόμο για την τεχνολογική ανάπτυξη και την πρόοδο στους τομείς της ιατρικής και βιολογικής μηχανικής . Τα μέλη του έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην  ιατρική και τους συναφείς με αυτήν τομείς , για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο . Έχουν επίσης υποστηρίξει με επιτυχία τις δημόσιες πολιτικές που έχουν επιτρέψει σε ερευνητές και επιχειρήσεις να προωθήσουν  τα συμφέροντα των μηχανικών , των επιστημόνων, των κλινικών ιατρών , και, τελικά , των ασθενών .

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012