Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Oρισμός της Αναπλ. Καθηγήτριας κας Μαλλούχου-Tufano, ως μέλος της Ομάδας Expert Working Group on Cultural Heritage Research and Innovation

Η  κα Μαλλούχου-Tufano Φανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ορίστηκε πρόσφατα (Μάιος 2014) ως μέλος της Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία στην Πολιτιστική Κληρονομιά (Horizon 2020 Experts' Group on "Cultural  Heritage").

H Ομάδα Εργασίας λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης για την Έρευνα και την Καινοτομία (Directorate General of Research and Innovation) της ΕΕ και ως αντικείμενο έχει την προετοιμασία μιας νέας agenda της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά για το υπόλοιπο διάστημα έως το 2020 (2015-2020). 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012