Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

To Πολυτεχνείο Κρήτης ανάμεσα στα 400 καλύτερα του κόσμου σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη πανεπιστημίων QS World University Rankings 2014 στον Τομέα Engineering anΣύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη πανεπιστημίων QS WORLD UNIVERSITY RANKING για το έτος 2014, το Πολυτεχνείο Κρήτης βρίσκεται παγκόσμια στα τετρακόσια πρώτα Ιδρύματα με Σχολές Μηχανικών (QS World University Rankings by Faculty – Engineering and Technology). Τα άλλα Ελληνικά Πανεπιστήμια που μπήκαν στην ίδια κατάταξη είναι τα παρακάτω: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών και Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας. 

Στις κατατάξεις ανά αντικείμενο (QS World University Rankings by Subject), η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κατατάσσεται παγκόσμια στις θέσεις 251-300, στο αντικείμενο Environmental Sciences. Σε αυτή την κατάταξη,  βρίσκεται μόνο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις θέσεις 101-150.  

Οφείλεται να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία της διεθνούς κατάταξης ανά αντικείμενο βασίζεται σε 3 κριτήρια: ακαδημαϊκή φήμη/αναγνώριση (academic reputation), εργοδοτική αναγνώριση (employer reputation) και την απήχηση στην έρευνα (research impact) σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus. Όσον αφορά το τελευταίο κριτήριο, οι μετρήσεις αποτυπώνονται σύμφωνα το συνολικό αριθμό αναφορών στο σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων και δε λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του ανθρώπινου δυναμικού του κάθε ιδρύματος. Με άλλα λόγια, το Πολυτεχνείο Κρήτης κατάφερε, παρά το γεγονός ότι είναι από τα μικρότερα σε ανθρώπινο δυναμικό ελληνικά Ιδρύματα, να είναι ανταγωνιστικό όχι μόνο σε σχέση με τα μεγαλύτερα σε μέγεθος Ιδρύματα της χώρας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: QS World University Rankings, http://www.topuniversities.com/ 

Σχετικές ιστοσελίδες:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012