Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συμμετοχή σε επιτροπή διαχείρισης της ευρωπαϊκής Δράσης COST "Nanoscale Quantum Optics/Κβαντική Οπτική Νανοκλίμακας"

 

O Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής ΗΜΜΥ, κ. Δημήτριος Αγγελάκης, ορίστηκε πρόσφατα ως εκπρόσωπος της χώρας μας, στην επιτροπή διαχείρισης της Δράσης COST "Nanoscale Quantum Optics/Κβαντική Οπτική Νανοκλίμακας", για την περίοδο 5/2014-5/2018.

Η δράση αφορά την μελέτη κβαντικών φαινομένων σε νανοφωτονικά συστήματα, και τις εφαρμογές αυτών στην ανάπτυξη και εξέλιξη των φωτονικών τεχνολογιών αιχμής στην Ευρώπη. Η Δράση θα επικεντρωθεί στις θεμελιώδεις προκλήσεις στο πεδίο NQO, θα συνεισφέρει στην ανακάλυψη καινούργιων φαινόμενων και στην ανάπτυξη εφαρμογών στους κλάδους της πληροφορίας και επικοινωνίας, αισθητήρων και μετρολογίας, και ενέργειας . Ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας και αλληλεπίδρασης  επιστημόνων από τα πανεπιστήμια και την βιομηχανία  στην κβαντική επιστήμη και τεχνολογία, την νανο-φωτονική και οπτική, όπως και την επιστήμη υλικών.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012