Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών
Σχολή:ΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Νικολαίδης Νικόλαος
Τηλέφωνο:7826,7784,7786,7831,7149
Fax:-
Email:nikolaos.nikolaidis<στο>enveng.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.herslab.tuc.gr
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012