Εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής με την βοήθεια Η/Υ (CAM)

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Βιομηχανικής Παραγωγής με την βοήθεια Η/Υ (CAM)
Σχολή:ΜΠΔ
Διευθυντής:Κουϊκόγλου Βασίλης
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012