Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών
Σχολή:ΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Γεντεκάκης Ιωάννης
Τηλέφωνο:7746,7749,7720
Fax:-
Email:yyentek<στο>isc.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.pccplab.tuc.gr

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012