Εκδηλώσεις Γνωριμίας με το Ίδρυμα


Το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει εκδηλώσεις γνωριμίας με το Ίδρυμα. 

Επόμενη εκδήλωση: Θα ανακοινωθεί

Παλαιότερες Εκδηλώσεις

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012