Ασφάλιση στο εξωτερικό

 

Όλοι οι μετακινούμενοι στο εξωτερικό, οφείλουν να είναι ασφαλισμένοι για όλο το διάστημα παραμονής τους στη Χώρα Υποδοχής, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να προμηθευτούν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και Ασθενείας, από τον φορέα Ασφάλισής τους.

Πληροφορίες για την περίθαλψή σας πριν ταξιδέψετε στην ΕΕ

Ειδικά οι φοιτητές οι οποίοι θα μεταβούν στο εξωτερικό για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, είναι υποχρεωμένοι να είναι καλυμμένοι επιπροσθέτως με ασφάλιση α) Ατυχήματος και β) Αστικής Ευθύνης Υπέρ Τρίτων

Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται τη Διεθνή Φοιτητική Ταυτότητα, η οποία τους παρέχει ορισμένες εκπτώσεις εντός Ελλάδος καθώς και στο εξωτερικό.

Για να χορηγηθεί η Eυρωπαϊκή Kάρτα Aσφάλισης και Aσθένειας:  

      Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι ασφαλισμένος/η στο Πολυτεχνείο θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Σπουδών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτωνκαι να προσκομίσει:

  • Θεωρημένο Βιβλιάριο Υγείας
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Βεβαίωση Διατήρησης Φοιτητικής Ιδιότητας (από τη γραμματεία σου)

Το Γραφείο Erasmus ενημερώνει τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών θεμάτων για το σύνολο των εξερχόμενων φοιτητών.

     Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι ασφαλισμένος/η ασφαλισμένος σε άλλο φορέα, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον φορέα ασφάλισής του, ο οποίος θα του εκδώσει την κάρτα.  Υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί από τον Ασφαλιστικό σου φορέα Βεβαίωση από το Πολυτεχνείο Κρήτης σύμφωνα με την οποία θα βεβαιώνεται η συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο πρόγραμμα, την οποία θα εκδώσει το Γραφείο Erasmus.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων.  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012