Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Ολοκλήρωση της Πρακτικής

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα κάτωθι δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (πέντε εργάσιμες),

μετά το τέλος της πρακτικής, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

  Σε διαφορετική περίπτωση, είναι πιθανόν να μην μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πληρωμή σας! 

 

 

 

Για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για συμμετοχή στο πρόγραμμα και έχουν αντιστοιχηθεί στην πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ (και έλαβαν σχετική επιβεβαίωση από το σύστημα), τα επόμενα βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης είναι τα εξής:

 

 

1.   Σύμβαση

 

Λήψη δύο αντιγράφων της σύμβασής από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, υπογεγραμμένα από το Πολυτεχνείο Κρήτης.  Τα αντίγραφα αυτά πρέπει να υπογραφούν από το φοιτητή και τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.

 

 

Ο φοιτητής θα πρέπει να γράψει επιπλέον ολογράφως και το όνομά του πάνω από την υπογραφή του στην 2η σελίδα, ενώ οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φορέων πρέπει να συμπληρώσουν: το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ τους, να ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΝ τη σύμβαση (με τη σφραγίδα της εταιρείας, όπου φαίνεται και το ΑΦΜ της εταιρείας) και να ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ και τις δύο συμβάσεις με μπλε στυλό.

 

 

Επίσης σε κάθε σύμβαση και στα δύο αντίγραφα, στο σημείο "8", συμπληρώνεται ο "χώρος" εργασίας (τμήμα,  μονάδα) του φοιτητή στο Φορέα (εφόσον υπάρχει), καθώς και το όνομα του επιβλέποντα της πρακτικής άσκησης του φοιτητή.

 

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πρέπει να αποφεύγεται και να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

 

Ο φορέας κρατάει το ένα από τα δύο πρωότυπα έντυπα της σύμβασης, ενώ  ο φοιτητής φροντίζει για την επιστροφή του δεύτερου αντιγράφου στο Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

 

 

Αντίγραφο για τον φοιτητή από το 2019 και μετά δεν προβλέπεται, αλλά θα λαμβάνει ηλεκτρονικό αντίγραφο της σύμβασης που τελικά θα κρατήσει το Πολυτεχνείο για το αρχείο του, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (αποστέλλεται με e-mail μετά το τέλος της άσκησης).

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπογραφή στην 1η σελίδα από φοιτητή και φορέα απαιτείται ΜΟΝΟ εάν η σύμβαση έχει υπογραφεί και απο το Ίδρυμα. 

 

Μετά τη συμπλήρωση της σύμβασης και υπογραφή από τον φορέα, στείλτε τη σύμβαση ηλεκτρονικά σε pdf ή ως φωτογραφία απλή στο Γραφείο Πρακτικής για έλεγχο!!!  Δημιουργήστε ένα αρχείο, όπως "PAPADOPOULOS-GIORGOS-symbasi.pdf" . Το Γραφείο θα σας απαντήσει για τυχόν ελλείψεις.

 

Ειδικά για όσους κάνουν πρακτική άσκηση εκτός Χανίων, η διαδικασία αυτή είναι επιβεβλημένη, για να μην χρειαζεστεί να επιστρέφουν πίσω οι συμβάσεις για διορθώσεις την τελευταία στιγμή!!!

 

 

2.   Απογραφικό Δελτίο Εισόδου

 

Συμπλήρωση του ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ του φοιτητή. Το Δελτίο αυτό είναι ένα απλό ερωτηματολόγιο, το οποίο απαιτείται από ΟΛΟΥΣ τους ωφελούμενους του θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Θα πρέπει να συμπληρωθεί από  ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές ΠΡΙΝ αρχίσουν την πρακτική τους άσκηση.

 

Ως ημερομηνία εισόδου θεωρείται η ημερομηνία έναρξης της  σύμβασης. Τα στοιχεία που δίνονται δεν χρησιμοποιούνται από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

Για τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, θα σας σταλεί ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ LINK  σε ειδική πλατφόρμα του Πολυτεχνείου Κρήτης με e-mail, από την οποία θα μεταβιβαστούν αυτόματα τα δεδομένα στην επίσημη πλατφόρμα του ΕΣΠΑ.

 

 

 

 

 

3.    Εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης

 

Κατά την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές πρέπει ναι είναι συνεπείς και συνεργάσιμοι και να ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας του φορέα.

 

Επιδιώξτε να αναλάβετε ευθύνες (στο μέτρο του δυνατού) και  μην επαναπαυθείτε στην απλή διεκπεραίωση ή παρακολούθηση διαδικασιών.

 

 

 

 

 

4.    Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης

 

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο φοιτητής πρέπει να ζητήσει από το φορέα να υπογράψει και να σφραγίσει τη σχετική βεβαίωση (με την σφραγίδα της εταιρείας).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ημερομηνίες εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης πρέπει να συμπίπτουν με τις ημερομηνίες που  έχουν οριστεί στην σύμβαση!

 

Προσοχή επίσης στην ημερομηνία υπογραφής της βεβαίωσης, η οποία μπορεί να είναι το ΝΩΡΙΤΕΡΟ η τελευταία εργάσιμη ημέρα ή και μεταγενέστερη, όχι όμως πριν την λήξη της πρακτικής!

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΒΗΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ!

 

 

 

Υπόδειγμα της βεβαίωσης υπάρχει εδώ !   

 

 

 

Υπόδειγμα της βεβαίωσης χωρίς τα σχόλια (όχι για να ξεχαστούν, αλλά για να σας διευκολύνω)

 

Υπόδειγμα της βεβαίωσης σε παλιά έκδοση του WORD

 

 

Παραδείγματα Λάθος Βεβαιώσεων

 

Παρακαλώ, σκανάρετε και φτιάχτε αρχείο  PDF, (π.χ. EPONHMO ONOMA-bebaiosi)  ή  φωτογραφείστε τη βεβαίωση και στείλτε την στο Γραφείο Πρακτικής με e-mail για έλεγχο ορθότητας!

 

Η διαδικασία αυτή επιβάλλεται κυρίως σε όσους κάνουν πρακτική εκτός Χανίων. Μετά το τέλος της πρακτικής, ο χρόνος είναι πολύ πιεστικός για διόρθωση τυχόν λαθών!!!.

 

5.   Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής (την εταιρεία/φορέα)

 

Ζητήστε από τον επιβλέποντα της πρακτικής σας άσκησης να την αξιολογήσει. Ιδανικά, η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί τις τελευταίες μέρες της πρακτική σας άσκησης, αλλά για δίμηνη πρακτική μετά τον πρώτο ενάμιση μήνα είναι αποδεκτό (ειδικά αν ο επόπτη σας πρόκειται να απουσιάσει).

 

Η φόρμα του ερωτηματολογίου, μετά τη συμπλήρωσή της, θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να σφραγιστεί από τον φορέα ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ.  Το ερωτηματολόγιο του φορέα θα πρέπει να δοθεί στο φοιτητή εντός σφραγισμένου φακέλου και να επιστραφεί, μαζί με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης και το 2ο πρωτότυπο της σύμβασης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 

Φόρμα Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής

 

 

6.   Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Άσκησης από το Φοιτητή

 

Στο ηλεκτρονικό έντυπο που θα βρείτε στη διεύθυνση παρακάτω θα αξιολογήσετε την πρακτική σας άσκηση.  Η συμπλήρωση να γίνει το πολύ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ πριν τη λήξη της πρακτικής σας άσκησης ή και αργότερα, ώστε να έχετε πλήρη εικόνα. Μετά την συμπλήρωσή του θα πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ από το φοιτητή και να γραφεί ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ το ονοματεπώνυμο στη 1η και τελευταία σελίδα με μπλε στυλό.

 

Επειδή τα διαθέσιμα FORMAT, εκτύπωσης του ερωτηματολογίου έχουν τεράστια κενά, ζητήστε από το Γραφείο Πρακτικής να σας στείκλει το ερωτηματολόγιό σας, σε πιο "μαζεμένη" έκδοση, με χρονική σήμανση. Έτσι, αφού υποβάλλετε το ερωτηματολόγιο σας, ενημερώστε σχετικά το Γραφείο και θα σας επιστραφεί το ερωτηματολόγιό σας στην "COMPACT" μορφή μέσω e-mail σε μορφή pdf. Αφού το ελέγξετε προσεκτικά, το υπογράφετε όπως αναφέρεται παραπάνω.

 

Για την ορθότερη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, προτείνεται κατά τη διάρκεια της πρακτικής σας να κρατάτε ημερολόγιο με τις δραστηριότητες που εκτελείτε καθημερινά, ώστε η "Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου"  που ζητείται στο ερωτηματολόγιο να είναι το δυνατόν πληρέστερη. 

 

Προσοχή!!! Το ερωτηματολόγιο όταν μείνει ανοιχτό για πολλή ώρα, ενδέχεται να "χαθούν" οι πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει. Για την αποφυγή αυτού το προβλήματος, προτείνεται να έχετε προετοιμάσει την αναλυτική περιγραφή για το τι κάνετε κατά τη διάρκεια της πρακτικής σε ένα αρχείο WORD και να την αντιγράψετε εντός του ερωτηματολογίου, ώστε να μη απαιτείται πάρα πολύς χρόνος για τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου!

 

Φόρμα Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης από τον Φοιτητή

 

 

7. Απογραφικό Δελτίου Εξόδου

.  

Αντίστοιχα με το Απογραφικό Δελτίου Εισόδου, κατά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή πρέπει οι φοιτητές να συμπληρώσουν το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ.

 

Ως ημερομηνία εξόδου θεωρείται η ημερομηνία λήξης της  σύμβασης. Τα στοιχεία που δίνονται δεν χρησιμοποιούνται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως συμβαίνει και στο Απογραφικό Εισόδου, αλλά χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους από τη Διαχειριστική Αρχή

 

Για τη συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου & Εξόδου, θα σας σταλεί ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ LINK  σε ειδική πλατφόρμα του Πολυτεχνείου Κρήτης με e-mail, από την οποία θα μεταβιβαστούν αυτόματα τα δεδομένα στην επίσημη πλατφόρμα του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα, θα σας σταλεί ΕΝΑ e-mail που θα περιέχει και τα δύο link, που θα αφορούν τον καθένα σας προσωπικά.

 

Τέλος για να μην υπάρχει αμφισβήτηση για το ποιος υποβάλλει τα Απογραφικά Δελτία, θέλουμε στο τέλος υπογεγραμμένο από εσάς, με μπλε στυλό το παρακάτω έγγραφο, προφανώς με ημερομηνία μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης.

 

Τη βεβαίωση αυτή μπορείτε να συμπληρώσετε και επιτόπου κατά την παράδοση των εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής, ενώ θα πρέπει να την συμπεριλάβετε στην περίπτωση που στείλετε τα δικαιολογητικά σας ταχυδρομικά.

 

 

8.   Έντυπα Ε3.5. Έναρξης και Λήξης της πρακτικής σας που υποβάλλουν οι Φορείς Υποδοχής στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ" 

 

 

Από 1/10/2019, εφαρμόζοντας την Απόφαση αριθμ. οικ.29147/Δ 1.10258 /28-6-2019  του Υπουργείου Εργασίας η οποία επικαιροποιήθηκε 19-9-2019, οι φορείς υποδοχής των φοιτητών πρέπει να δηλώνουν τους φοιτητές πρακτικής στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, όπως κάνουν και για τους λοιπούς εργαζόμενούς τους.


 
Τη διαδικασία αυτή πρέπει να την κάνουν ΟΛΟΙ οι φορείς, είτε είναι μεγάλες ή μικρές επιχειρήσεις ή και ατομικές, ακόμα και αν δεν απασχολούν άλλο προσωπικό. Επίσης, εφαρμόζεται από τους φορείς τόσο του Δημοσίου, όσο και του Ιδιωτικού Τομέα.

 

Το έντυπο που πρέπει να υποβληθεί έχει τον κωδικό Ε3.5 και πρέπει να υποβληθεί πριν αρχίσει η πρακτική και αμέσως αφού τελειώσει. Ένα κενό έντυπο Ε3.5. μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς είναι διαθέσιμες εδώ.

 

 

Εσείς πρέπει να κάνετε τα εξής:

 

1- Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα στείλει στον φορέα σας ένα email με οδηγίες για την υποβολή δήλωσης στην ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο θα σας το κοινοποιήσει. Στο email θα επισυνάπτονται η σύμβαση πρακτικής (μη πλήρως υπογεγραμμένη) και τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία τους φοιτητή που χρειάζονται για τη δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ.

 

Εσείς θα πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία σας που αναγράφονται στα δύο έντυπα κα να επιβεβαιώσετε ότι έχει ενημερωθεί ο φορέα σας, επικοινωνώντας μαζί του.

 

Αν η πληροφορία δεν έχει φτάσει σωστά στον φορέα πρέπει να παρέμβετε άμεσα, ώστε να λυθεί το πρόβλημα. 

 

 

2- Αν χρειαστεί να δώσετε περισσότερες πληροφορίες στους φορείς σας, μπορείτε να τους παραπέμψετε για να ενημερωθούν σχετικά στη σελίδα: https://www.tuc.gr/index.php?id=12128

 

 

3- Επίσης, ζητήσετε από τον φορέα σας να στείλουν απευθείας στο Γραφείο Πρακτικής μέσω e-mail το έντυπο "Ε3.5. Έναρξης" σε ηλεκτρονική μορφή, αμέσως μετά την έναρξη της άσκησης, με κοινοποίηση και σε εσάς. Αν το έντυπο σταλεί στον Γραφείο, θα ενημερώθείτε άμεσα. 

 

Επισημαίνεται οτι οι φορείς λαμβάνουν ενημέρωση για τη διαδικασία αυτή μέσω e-mail από το Γραφείο Πρακτικής, όμως όλοι πρέπει να συμβάλλουμε ώστε η διαδικασία να γίνει σωστά και εγκαίρως, γιατί η μη υποβολή του εντύπου θα οδηγήσει στην ακύρωση της σύμβασης, αφού η δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ είναι απαραίτητη για να θεωρείται σύννομη η πρακτική σας.

 

 

Προσοχή!!! Σε περίπτωση που υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση, παρακαλώ ενημερώστε άμεσα το Γραφείο, γιατί ενδεχομένως να πρέπει να γίνει διακοπή της σύμβασής, διότι στην περίπτωση που ο φορέας δεν προτίθεται να κάνει τη δήλωση Ε3.5. όπως οφείλει, δεν θα μπορείτε να πληρωθείτε για την πρακτική σας, ακόμα και αν την ολοκληρώσετε κανονικά.

 

 

4- Στη λήξη της πρακτικής, ζητάτε το αντίστοιχο έντυπο "Ε3.5. Λήξης", το οποίο επίσης αποστέλλεται άμεσα στο Γραφείο Πρακτικής μέσω e-mail. Εφόσον το έντυπο φτάσει πρώτα στο Γραφείο, θα ενημερωθείτε άμεσα.

 

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα παράδειγμα συμπληρωμένου εντύπου "Ε3.5. Έναρξης". Αντίστοιχη μορφή έχει και το "Ε3.5. Λήξης"

Συνολικά, για να  την πληρωμή των φοιτητών και τη επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, μετά τη λήξη της πρακτικής, θα πρέπει ο φοιτητής να προσκομίσει:

 

 

 

-Ένα (από τα δύο) πρωτότυπα της σύμβασης για το αρχείο του Γραφείου

 

 

-Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Άσκησης

 

 

-Ερωτηματολόγιο φορέα, συμπληρωμένο ηλεκτρονικά, εκτυπωμένο, υπογραμμένο και σφραγισμένο σε κλειστό φάκελο

 

 

-Ερωτηματολόγιο φοιτητή, συμπληρωμένο ηλεκτρονικά, εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο από τον φοιτητή

 

 

- Βεβαίωση Συμπλήρωσης Απογραφικών Δελτίων

 

 

- 'Εντυπο Ε3.5. Λήξης της πρακτικής από τη δήλωση του φορέα στην "ΕΡΓΑΝΗ" σε ηλεκτρονική μορφή.

 

 

 

Τέλος, από το Γραφείο θα ελεγχθεί ότι έχουν πράγματι συμπληρωθεί ηλεκτρονικά τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου.

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε ερώτημα έχετε μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο 28210 37452 ή να αποστείλετε e-mail στο praktikituc@yahoo.com  

 

 

 

Ζήστε την εμπειρία! Καλή επιτυχία!

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012