Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΕΛΚΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση απασχόλησης δικηγόρου με σύμβαση έργου

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-01-2011 10:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας χρηματοδοτούν το πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης.

  Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος γίνεται η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακάτω θέση απασχόλησης επιστήμονα με σύμβαση έργου:

  Θέση Απασχόλησης Δικηγόρου με σύμβαση έργου
  Περίοδος 2 μήνες Ποσό 3737 € (συμπ/μένου του ΦΠΑ)
  Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής με τουλάχιστον 5ετή άσκηση δικηγορίας. Επιθυμητά προσόντα : Μεταπτυχιακός τίτλος/ Διδακτορικό σε θέματα ιδιωτικού δικαίου, εμπειρία στη σύσταση αστικών εταιρειών.

  Παραδοτέα – Υποστήριξη σύνταξης και γνωμοδότηση για τον εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου Καινοτομίας Κρήτης στο πλαίσιο της Δράσης Δ1.1 «Διαμόρφωση διοικητικής μορφής & Εσωτερικού Κανονισμού του ΚΚΚ».


  Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μέχρι την Δευτέρα 14/2/2011 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στην διεύθυνση:


  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
  Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, κτίριο Παλαιών Φυλακών

  Υπόψη: Διοικητικού Τμήματος
  κα Χριστιάνα Δασκαλάκη & κα Φραγκεδάκη Ντίνα
  Τηλ. επικοινωνίας: 28210 37041 - 37040

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012