Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Θέσεις Εργασίας

Δημόσιες προκηρύξεις για θέσεις εργασίας (μόνιμες ή συμβάσεις)

Θέμα Ημερομηνία Πρόσφατο μήνυμαΣυνδρομή
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15396/4-6-2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82965. 12-07-2024 14:51 12-07-2024 14:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχο Μηχ. Περιβάλλοντος κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος ΚΕ ΕΛΚΕ 82695. 05-07-2024 12:44 05-07-2024 12:44
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16335/12-06-2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82798. 03-07-2024 14:11 03-07-2024 14:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τον ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 03-07-2024 10:39 03-07-2024 10:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για πέντε μήνες με Διπλωματούχο Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχ. Η/Υ ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΚΕ ΕΛΚΕ 82890. 27-06-2024 12:01 27-06-2024 12:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος κάτοχο Διδακτορικού διπλώματος ΚΕ ΕΛΚΕ 82798. 21-06-2024 14:49 21-06-2024 14:49
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10076/17-04-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82969. 21-06-2024 13:36 21-06-2024 13:36
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13946/27-05-2024 Πρόσκλησης για τρεις (3) θέσεις εργασίας ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 21-06-2024 12:12 21-06-2024 12:12
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου με ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82847 MOSTRA 19-06-2024 09:45 19-06-2024 09:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με διπλωματούχους Μηχανικούς ΚΕ ΕΛΚΕ 82847. 18-06-2024 14:17 18-06-2024 14:17
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 11123/29-04-2024 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82695. 17-06-2024 13:46 17-06-2024 13:46
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10611/2024 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82658. 14-06-2024 12:49 14-06-2024 12:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με Διπλωματούχο Μηχανικό Περιβάλλοντος, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τη Μηχανική Περιβάλλοντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82798. 12-06-2024 12:05 12-06-2024 12:05
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της ΕΑΔΙΠ για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών 05-06-2024 11:52 05-06-2024 11:52
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10054/17-04-2024 Πρόσκλησης για δύο συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 04-06-2024 14:05 04-06-2024 14:05
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82965. 04-06-2024 12:13 04-06-2024 12:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 27-05-2024 11:59 27-05-2024 11:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82694. 27-05-2024 09:06 27-05-2024 09:06
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10647/2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82657. 24-05-2024 12:33 24-05-2024 12:33
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 10384/2024 Πρόσκλησης για τη σύναψη (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. 24-05-2024 11:40 24-05-2024 11:40
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 9226/09-04-2024 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82847. 20-05-2024 11:25 20-05-2024 11:25
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με διπλ. Μηχ. Περιβάλλοντος ή Χημ. Μηχανικό ή πτυχιούχο Φυσικό ή Χημικό για ένα έτος ΚΕ ΕΛΚΕ 82695. 29-04-2024 13:06 29-04-2024 13:06
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο/Πτυχιούχο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για γραμμματειακή υποστήριξη ΚΕ ΕΛΚΕ 82657. 24-04-2024 13:34 24-04-2024 13:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για απασχόληση στελέχους Διοικητικής Υποστήριξης Διπλωματούχου/Πτυχιούχου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ΚΕ ΕΛΚΕ 82658. 24-04-2024 11:20 24-04-2024 11:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με διπλ. Ηλεκτρονικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Χημ. Μηχανικούς για έξι (6) μήνες ΚΕ ΕΛΚΕ 82688. 22-04-2024 12:01 22-04-2024 12:01
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης μέλους ΔΕΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης 18-04-2024 10:48 18-04-2024 10:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για (1) θέση για την υποστήριξη των δράσεων και πρωτοβουλιών της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης ΚΕ ΕΛΚΕ 82969. 17-04-2024 13:35 17-04-2024 13:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη έως δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82839. 17-04-2024 12:00 17-04-2024 12:00
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2086/20-01-2024 Πρόσκλησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82798. 16-04-2024 14:40 16-04-2024 14:40
Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 6425/19-03-2024 Πρόσκλησης για μία θέση στη Γραμματεία της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Δίοικησης ΚΕ ΕΛΚΕ 82064. 16-04-2024 11:28 16-04-2024 11:28
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012