Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων συμμετεχόντων στην υπ'αριθμ. 7225/28.11.2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  • 1
  • Συντάχθηκε 14-11-2011 11:44 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των συμμετεχόντων στην υπ’ αριθμ. 7225/28.7.11 πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ΠΕ Μηχανικό Η/Υ για τις ανάγκες του έργου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ : Κεντρικές Δράσεις για Διδακτορική Έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης».

    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012