Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη Οκτώβριος 2021 - Πρόγραμμα Erasmus+ KA107 Διεθνής κινητικότητα για διδασκαλία (Σχέδια 2019-22 & 2020-3)

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-10-2021 10:28 από Ntoukakis Markos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>isc.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

      Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται η δυνατότητα στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης να μετακινηθεί σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδασκαλία:                 1) University of Botswana, 2) University of KwaZulu Natal, Durban, South Africa (UKZN), 3) National Polytechnic University (NPUA), Yerevan, Armenia, 4) University of Chile (UChile), 5) National Institute of Technology, Jamshedpur (NIT), India, 6) University of Auckland, New Zealand (UoA).
                                          H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων λήγει την 1/11/2021.
       Όσοι/ες μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr  έως και την 1/11/2021.
                                                     Πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα Erasmus International
                       Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus (Ε5.016), Μάρκος Ντουκάκης,  τηλ: 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr

   


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012