Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη Οκτώβριος 2021: Πρόγραμμα ERASMUS+ ΚΑ107 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (Σχέδια 2019-2022 και 2020-3)

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-10-2021 10:49 από Ntoukakis Markos Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: mntoukakis1<στο>isc.tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

      Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης η δυνατότητα σπουδών σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1) University of Botswana, 2) University of KwaZulu Natal, Durban, South Africa (UKZN), 3) National Polytechnic University (NPUA), Yerevan, Armenia, 4) University of Chile (UChile), 5) National Institute of Technology, Jamshedpur (NIT), India, 6) University of Auckland, New Zealand (UoA).

      Όσοι/ες ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο

                                                      erasmus-plus@isc.tuc.gr  έως και την  22/11/2021.  
                                             Πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα Erasmus International
                Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus (Ε5.016), Μάρκος Ντουκάκης,  τηλ: 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr

   


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012