Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2961/2020 πρόσκλησης Κ.Ε. 82071

  • 1
  • Συντάχθηκε 18-03-2020 15:15 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 5161/11-03-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2961/05-02-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αρχή Λειτουργίας και Έλεγχος Φωτοβολταϊκού Αντιστροφέα Τύπου Buck-Boost με υψηλό βαθμό απόδοσης», με κωδικό έργου: Τ7ΔΚΙ-00066 και Ακρωνύμιο «eSOLAR», της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής & Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας, ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Ευτύχιο Κουτρούλη και κωδικό έργου 82071


    Συνημμένα:

  • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012