Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΚΕΓΕΠ DE Single News

Deutschunterricht mit Prof. Hans-Bernhard Schlumm 

Prof. Hans-Bernhard Schlumm, Dozent für Deutsche Sprache und DAAD-Lektor an der Germanistischen Abteilung der Nationalen und Kapodistrias Universität Athen, zu Gast im Deutschunterricht des Sprachenzentrums. Die Vorlesung fand am Mittwoch, den 7. November im Raum E1.001 statt.

 

Hans-Bernhard Schlumm hat Philosophie, Deutsche Sprache und Literatur sowie Soziologie in Frankfurt und in Paderborn studiert. Nach seinem Studium unterrichtete er an verschiedenen Universitäten. Von 1985 bis 1991 war er DAAD-Lektor an der Germanistischen Abteilung der Nationalen und Kapodistrias Universität Athen und lehrte die Fächer Deutsche Literatur und Landeskunde. Diese Fächer lehrte er auch am Fachbereich Fremdsprachen, Übersetzung und Dolmetschen der Ionischen Universität auf Korfu von 1991 - 2015 und seit 2015 als Professor Emeritus. Hans-Bernhard Schlumm​ hat zahlreiche Veröffentlichungen zur deutschen Literatur und interkulturellen Landeskunde. Heute lebt er mit seiner Familie auf Korfu.