Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Πρόγραμμα

 19:00
Έναρξη Εκδήλωσης - Χαιρετισμός Καθηγητή κ. Ευάγγελου Διαμαντόπουλου,Πρύτανη Πολυτεχνείου Κρήτης 


19:15
Δάφνη Μανουσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
''Το ξεκίνημα: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων, η μαθηματική σχολή και το όραμα μιας νέας πανεπιστημιακής μονάδας''


19:45
Γεώργιος Κατσανεβάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. της ANEK LINES, πρώην Δήμαρχος Χανίων, πρώην Νομάρχης Χανίων, μέλος Διοικουσών Επιτροπών του Πολυτεχνείου Κρήτης
''Η συμβολή της τοπικής κοινωνίας στη δημιουργία του Πολυτεχνείου Κρήτης"


20:15

Εμμανουήλ Βανδουλάκης,
πρώην Προϊστάμενος Γραμματείας Πολυτεχνείου Κρήτης, πρώτος  διοικητικός υπάλληλος του Πολυτεχνείου Κρήτης
''Πολυτεχνείο Κρήτης: Τα πρώτα χρόνια''


20:45
Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης , Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης
"Πολυτεχνείο Κρήτης: Εκπαιδεύοντας Μηχανικούς χθες, σήμερα και αύριο"


21:00
Ανάγνωση του Ψηφίσματος της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για την τιμητική ονοματοδοσία των αμφιθεάτρων ''Μανούσου Μανουσάκη" και "Γεωργίου Κατσανεβάκη" σε αναγνώριση της προσφοράς τους

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012