Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Βραβείο μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Το Βραβείο Διδακτικού / Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου απονέμεται ετησίως σε ένα μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σκοπός του βραβείου είναι να τονίσει το στόχο του Πολυτεχνείου Κρήτης για εξαίρετο διδακτικό/εργαστηριακό έργο στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και ταυτόχρονα να επιβραβεύσει εκείνα τα μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ που υπηρετούν αυτό το ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση.


2020

Το Βραβείο Διδακτικού/Εργαστηριακού Έργου Μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2020 απονεμήθηκε:
 
στον κ. Μάρκο Κιμιωνή, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής ΗΜΜΥ
 
σε αναγνώριση του διδακτικού/εργαστηριακού του έργου.
 


2019

 

Το Βραβείο Βραβείο Διδακτικού Έργου μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2019 απονεμήθηκε:
 
στον κ.  Γεώργιο Χαραλαμπίδη, μέλος ΕΕΠ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 
σε αναγνώριση του εργαστηριακού διδακτικού του έργου.
 


2018


Το Βραβείο Διδακτικού/Εργαστηριακού Έργου μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2018 απονεμήθηκε:
 

 • στον κ. Πολυχρόνη Σπανουδάκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
   
 • στον κ. Ευάγγελο Πετράκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
   

σε αναγνώριση του διδακτικού/εργαστηριακού τους έργου.

 


2017


Το Βραβείο Διδακτικού/Εργαστηριακού Έργου μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2017 απονεμήθηκε: 
 

 • στην κ. Ευαγγελία Κρασαδάκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
   
 • στην κ. Ελευθερία Σεργάκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
   

σε αναγνώριση του διδακτικού/εργαστηριακού τους έργου.


2016


Το Βραβείο Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2016 απονεμήθηκε
 

 • στην κα. Αριάδνη Παντίδου, μέλος ΕΤΕΠ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
   

σε αναγνώριση του εργαστηριακού διδακτικού της έργου.

 


2015

 

To Βραβείο Διδακτικού Έργου μέλους ΕΕΠ/ΕΔΙΠ 2015 απονεμήθηκε
 

 • στην κα. Anne McKay, μέλος ΕEΠ στο Γλωσσικό Κέντρο του Ιδρύματος
   

σε αναγνώριση του διδακτικού της έργου. 
 

Το Βραβείο Εργαστηριακού Διδακτικού Έργου μέλους ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ 2015 απονεμήθηκε
 

στον κ. Εμμανουήλ Βαρουχάκη, μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος
 

σε αναγνώριση του εργαστηριακού διδακτικού του έργου. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012