Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Αποτελέσματα φοιτητικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Αρχιτεκτονικής μελέτης σκίαστρων-συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών panels»

Στις 10 Ιουλίου 2014, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του φοιτητικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Αρχιτεκτονική μελέτη σκίαστρων-συστήματος στήριξης φωτοβολταϊκών panels», με τελικό στόχο την στέγαση ανοικτών χώρων στάθμευσης, στη Πολυτεχνειούπολη. Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και υποβλήθηκαν συνολικά 4 μελέτες.

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

1. Ιάκωβο Ρήγο, επίκουρο καθηγητή

2. Αλέξιο Τζομπανάκη, επίκουρο καθηγητή

3. Θεόδωρο Τσιναράκη, εκπρόσωπο της Τεχνική Υπηρεσία ΠΚ

αποφάσισε να απονείμει:

-το 1ο βραβείο με χρηματική αμοιβή τα 1.500 ευρώ στην μελέτη της ομάδας που αποτελείται από τις φοιτήτριες Βασιλοκωνσταντάκη Ζωή και Καρφή Χριστιάνα και 

-το 2ο βραβείο με χρηματική αμοιβή τα 500 ευρώ στην μελέτη του φοιτητή Λιόφαγου Ιωάννη. 

Η υλοποίηση δέον να ανατεθεί στην μελέτη του 1ου βραβείου.

Για την υλοποίηση της βραβευθείσης μελέτης θα εκπονηθούν κατασκευαστικά σχέδια σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Πολυτεχνείου Κρήτης και τους διδάσκοντες.

Επισυνάπτονται σχετικά αρχεία από το 1ο και 2ο βραβείο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012