Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Video Εναέριας Περιήγησης

Δείτε μία εναέρια περιήγηση στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Video εναέριας περιήγησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Technical University of Crete
Video εναέριας περιήγησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012