Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) με τα παρακάτω μέσα.

Web Site:genderequality.tuc.gr
Email:genderequality<στο>tuc.gr
FB page:Επιτροπή Ισότητας Φύλων Πολυτεχνείου Κρήτης
LinkedIn:  Επιτροπή Ισότητας Φύλων Πολυτεχνείου Κρήτης
Twitter:@gephyraTUC

 

 

 

 

 

 

 


Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργεί επίσης η φοιτητική Ομάδα Ισότητας Φύλων (ΟΙΦ).

FB page:Ομάδα Ισότητας Φύλων ΠΚ
Instagram:oif.tuc
Email:oif.tuc<στο>gmail.com
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012