Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα έτη 2022-2025 συντάχθηκε από την Επιτροπή Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) και εγκρίθηκε στην 599η/29.07.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το ακρωνύμιο GEPHYRA προέρχεται από τα αρχικά του τίτλου "Gender Equality Plan: being Human, Yearning for Rightful Action".

Διαβάστε το Σχέδιο Δράσης, είτε πατώντας παρακάτω στο εξώφυλλο, είτε κατεβάζοντας το αρχείο pdf.

TUC Gender Equality Plan
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012