Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πολυτεχνείο Κρήτης –
      Εργαστήριο
Μικροεπεξεργαστών
     και Υλικού

Πανεπιστήμιο Κύπρου

         Ελληνικό Κέντρο
       Θαλασσίων Ερευνών
             ΕΛΚΕΘΕ

ΕΥΑΓΟΡΑΣ - υπΕρΥπολογιστής με Αναδιατασσόμενη λογική για βιολοΓικα Οικολογικα και ιατΡικα δεδομένΑ και αλγορίθμουΣΠολυτεχνείο Κρήτης

Εργαστήριο

Μικροεπεξεργαστών

και Υλικού


Picture1.jpg

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Picture2.jpg

Ελληνικό Κέντρο

Θαλασσίων Ερευνών

ΕΛΚΕΘΕ

Picture3.jpg

Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος

Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013

INTERREG

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS