Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πολυτεχνείο Κρήτης –
      Εργαστήριο
Μικροεπεξεργαστών
     και Υλικού

Πανεπιστήμιο Κύπρου

         Ελληνικό Κέντρο
       Θαλασσίων Ερευνών
             ΕΛΚΕΘΕ

Προκηρύξεις

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την…

Διαβάστε περισσότερα

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% στο πλαίσιο του…

Διαβάστε περισσότερα

                           Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε


Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από…

Διαβάστε περισσότερα

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% στο πλαίσιο του…

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 συγχρηματοδοτείται από τηνΕυρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας…

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 συγχρηματοδοτείται από τηνΕυρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας…

Διαβάστε περισσότερα

Το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση δύο (2)…

Διαβάστε περισσότερα

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS