Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πολυτεχνείο Κρήτης –
      Εργαστήριο
Μικροεπεξεργαστών
     και Υλικού

Πανεπιστήμιο Κύπρου

         Ελληνικό Κέντρο
       Θαλασσίων Ερευνών
             ΕΛΚΕΘΕ

Συναντησεις

φωτογραφίες από συναντήσεις με τους εταίρους του Ευαγόρα

Συνάντηση των εταίρων στις Γούβες Ηρακλείου στις 3 Αυγούστου 2012 στα πλαίσια του προγράμματος ΕΥΑΓΟΡΑΣ για συντονισμό του προγράμματος και επίλυση τεχνικών θεμάτων.

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS