Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πολυτεχνείο Κρήτης –
      Εργαστήριο
Μικροεπεξεργαστών
     και Υλικού

Πανεπιστήμιο Κύπρου

         Ελληνικό Κέντρο
       Θαλασσίων Ερευνών
             ΕΛΚΕΘΕ

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πολυτεχνείο Κρήτης
Πολυτεχνειούπολη
Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού
73100 Χανιά

Τηλέφωνα

Καθηγητής Απόστολος Δόλλας - Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου

+302821037228

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

dollas_at_mhl.tuc.gr 

ERROR: Content Element with uid "7587" and type "mailform" has no rendering definition!

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS