Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πολυτεχνείο Κρήτης –
      Εργαστήριο
Μικροεπεξεργαστών
     και Υλικού

Πανεπιστήμιο Κύπρου

         Ελληνικό Κέντρο
       Θαλασσίων Ερευνών
             ΕΛΚΕΘΕ

Πρόοδο του έργου ΕΥΑΓΟΡΑΣ από 1-7-2012 έως και τις 30-9-2012.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο του έργου ΕΥΑΓΟΡΑΣ από 1-7-2012 έως και τις 30-9-2012.

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS