Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πολυτεχνείο Κρήτης –
      Εργαστήριο
Μικροεπεξεργαστών
     και Υλικού

Πανεπιστήμιο Κύπρου

         Ελληνικό Κέντρο
       Θαλασσίων Ερευνών
             ΕΛΚΕΘΕ

Πρόοδο του έργου ΕΥΑΓΟΡΑΣ από την ημερομηνία έναρξης του, έως και τις 31/3/2012

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο του έργου ΕΥΑΓΟΡΑΣ από την ημερομηνία έναρξης του, έως και τις 31/3/2012.

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS