Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Φόρμα Αναφοράς Δυσάρεστων Συμπεριφορών

Στην παρούσα φόρμα μπορείτε να μας ενημερώσετε για δυσάρεστες συμπεριφορές, βίας ή και παρενόχλησης, που τυχόν αντιμετωπίζετε στο πλαίσιο της καθημερινότητάς σας στην Πολυτεχνική Κοινότητα, είτε αυτές αφορούν σχέσεις με συναδέλφους, είτε με συμφοιτητές, με μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, υπαλλήλους. Η φόρμα δεν αποθηκεύει τυχόν προσωπικά σας δεδομένα (πχ ονoματεπώνυμο, email, IP) και η αναφορά σας μπορεί να γίνει είτε ανώνυμα είτε επώνυμα. Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα τηρείται απόλυτη εχεμύθεια και το παράπονό σας θα εξετάζεται σε έναν πολύ στενό κύκλο ειδικών.

Περιγραφή - Σχόλια© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012