Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Vulcanus in Japan 2020- Industrial traineeship for EU / Cosme students

Vulcanus in Japan 2020- Industrial traineeship for EU / Cosme students

Deadline to apply: 20 January 2020

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
Vulcanus in Japan programme - Session 2020-2021 http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

The trainee programme VULCANUS IN JAPAN offers industrial placements in companies in Japan to EU and COSME university students of engineering, high-tech or other scientific fields, enrolled -when applying- in between the 4th official year of studies and the penultimate year of PhD.
 

You will find more information for your attention, at https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/1-_vj20-_letter_to_univ_en.pdf

Info on what is the Vulcanus Programme
Description (Vulcanus webpage) https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan
Flyer in English https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/flyer_en_permanent-ok.pdf
(flyers in other languages available at : https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan )
Statistics (visual) https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/vulcanus_japan/tryptic_part2.jpg
Video testimonial in English from former participant: https://www.eu-japan.eu/videos/vij/MK-EN.mp4
(More testimonials in English & other languages at https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Info on the application process
Application form
https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/3-afvj20-.doc
More info on compulsory documents https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/4_-_vj20-_more_info_on_compulsory_docs.doc
Frenquently asked questions https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/5_-_vj20_-faq.doc
Prezi video on eligibility and application process (with audio) https://www.eu-japan.eu/videos/vij/vij_video.mp4

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012