Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ο Κώδικας Δεοντολογίας στις σχέσεις των Γραφείων Διασύνδεσης από τους Αποδέκτες των υπηρεσιών τους

 

 

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμμετείχε στην εκδήλωση της Οριζόντιας Δικτύωσης των Ελληνικών ΑΕΙ που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 1999, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με θέμα :

"Κώδικας Δεοντολογίας στις σχέσεις της Οριζόντιας Δράσης και των Γραφείων Διασύνδεσης με τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους".

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι προτεινόμενοι Κώδικες Δεοντολογίας των σχέσεων των Γραφείων Διασύνδεσης με :

 

 

 

 • Φοιτητές και αποφοίτους
  Παρουσιάστηκε το πλαίσιο των σχέσεων και η καταγραφή ορίων ευθύνης της Οριζόντιας Δράσης και των Γραφείων Διασύνδεσης σχετικά με το χειρισμό και την ακρίβεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Εργοδοτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις
  Συζητήθηκε ο προσδιορισμός ορίων ευθύνης και υποχρεώσεων των εργοδοτικών οργανισμών απέναντι στα Γραφεία Διασύνδεσης και τους υπαλλήλους που μέσω αυτών προσλαμβάνουν.
 • Οργανισμούς σχετικούς με εύρεση εργασίας.
  Συζητήθηκαν τα πλαίσια συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και προϋποθέσεων αποδοχής σε ημερίδες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Οργανισμών Ευρέσεων Εργασίας.
 • Μέλη ΔΕΠ.
  Παρουσιάστιηκε σχετική καταγραφή του αμφίδρομου της επικοινωνίας και συζητήθηκε η εξεύρεση τρόπων επίτευξης της βέλτιστης εξυπηρέτησης των αποδεκτών των υπηρεσιών των Γραφείων Διασύνδεσης.
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012