Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πολυτεχνείο Κρήτης –
      Εργαστήριο
Μικροεπεξεργαστών
     και Υλικού

Πανεπιστήμιο Κύπρου

         Ελληνικό Κέντρο
       Θαλασσίων Ερευνών
             ΕΛΚΕΘΕ

SINGLE ARTICLE VIEW προκ

Απασχόληση Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Υπαλλήλου του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 συγχρηματοδοτείται από τηνΕυρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο πλαίσιο τουπαραπάνω προγράμματος που χρηματοδοτεί το έργο «ΕΥΑΓΟΡΑΣ - Υπερυπολογιστής με αναδιατασσόμενηλογική για βιολογικά οικολογικά και ιατρικά δεδομένα με αλγόριθμους», με φορέα υλοποίησης το ΠολυτεχνείοΚρήτης, o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει τηνπαρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση απασχόλησης. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

WEB DESIGN : SPIROS KOUTSORINAKIS