Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Εγκατάσταση μετρητών ενέργειας σε κτήρια της Πολυτεχνειούπολης

Σε εξέλιξη βρίσκεται τεχνική παρέμβαση που σχετίζεται με την εξοικονόμηση ενέργειας και αφορά συγκεκριμένα την εγκατάσταση 17 μετρητών ενέργειας προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατανάλωσης ισάριθμων κτιριακών συγκροτημάτων στην Πολυτεχνειούπολη.

Σκοπός της προμήθειας των τριΦασικών μετρητών ενέργειας είναι η μέτρηση των καταναλώσεων και ειδικότερων χαρακτηριστικών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στα κτήρια της Πολυτεχνειούπολης του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών μέτρησης και ανάλυσης της ηλεκτρικής ενέργειας, στις κεντρικές ηλεκτρικές παροχές των κτιρίων σε πρώτη φάση με προοπτικές επέκτασης μελλοντικά.

Κάθε συσκευή θα εγκατασταθεί με κατάλληλη συνδεσμολογία, στην παροχή του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα (κεντρικό παροχικό καλώδιο) του κτιρίου και στη συνέχεια θα διασυνδεθεί με χρήση του κατάλληλου interface με το δίκτυο LΑΝτου Πολυτεχνείου Κρήτης.
΄

Η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού έγινε τον Ιούλιο του 2013 και η όλη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012