Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πράσινη Έρευνα

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

INFOIL: Προώθηση προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης: παραδείγματα ελαιολάδου,
LIFE+ Environment Policy & Governance,  Επιστημονικός υπεύθυνος: Παπαδάκης Γεώργιος, Διάρκεια: 1/1/2010 - 30/9/2013 

Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στα Τμήματα Αποκομιδής της ΔΕΔΙΣΑ Χανίων,
Επιστημονικός υπεύθυνος: Παπαδάκης Γεώργιος, Διάρκεια:  20/12/2010 - 31/7/2013 

Εκπαίδευση ενεργειακών επιθεωρητών  
Επιστημονικός υπεύθυνος: Πουλιέζος Αναστάσιος, Διάρκεια: 14/12/2011 - 31/12/2013 

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης,
Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, Επιστημονικός υπεύθυνος: Γρηγορούδης Ευάγγελος, Διάρκεια: 1/10/2010 - 30/9/2013.

Βέλτιστες πρακτικές επεξεργασίας και επανάχρησης γεωργικών αποβλήτων σε Μεσογειακές χώρες 
LIFE+, Environment Policy & Governance WASTEREUSE, Επιστημονικός υπεύθυνος: Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Διάρκεια: 1/9/2011 - 31/8/2015 

Βιώσιμες στρατηγικές για τη βελτίωση υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών. Η περίπτωση Pistachia vera L.
LIFE+, Environment Policy & Governance AgroStrat- Επιστημονικός υπεύθυνος: Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Διάρκεια: 1/10/2012 - 30/9/2016 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

NATURAL EUROPE:Πολιτιστική κληρονομιά φυσικής ιστορίας και περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκές ψηφιακές βιβλιοθήκες για εκπαίδευση
COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAMME, Επιστημονικός υπεύθυνος: Χριστοδουλάκης Σταύρος, Διάρκεια: 1/10/2010 - 30/9/2013 

Συμμαχία φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών

LIFE+, Environment Policy & Governance, Επιστημονικός υπεύθυνος: Σταυρακάκης Γεώργιος, Διάρκεια: 1/1/2010 - 30/6/2013 

BLASE Περιβαλλοντικά δίκτυα μεγάλης κλίμακας με αισθητήρες οπισθοσκέδασης
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ BLASE - Επιστημονικός υπεύθυνος: Μπλέτσας Άγγελος, Διάρκεια: 16/5/2012 - 16/9/2016 

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος 


TRUST-EPC-SOUTH: Building TRUST in Energy Performance Contracting for tertiary sector energy efficiency and sustainable energy projects in Southern European Countries

Η2020, Επιστημονικός υπεύθυνος : Θεοχάρης Τσούτσος, Διάρκεια 2015-2018

CIVITAS Destinations : Demonstrate innovative measures for enhancing sustainable mobility in Europe’s touristic destinations
H2020, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοχάρης Τσούτσος, Διάρκεια 2016-2019

REScoop Plus : Harnessing power of European REScoops beyond RES production, Cooperatives mobilising EU Citizens to invest in Sustainable Energy
H2020, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θεοχάρης Τσούτσος, Διάρκεια  2016-2019 

KILL*SPILL—Integrated biotechnological solutions for combating marine oil spills,
FP7-KBBE, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καλογεράκης Νικόλαος, Διάρκεια: 01/2013-12/2016
 
Human Exposure to Aerosols Contaminants in Modern Microenvironments, 
FP7-PEOPLE: HEXACOMM - Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λαζαρίδης Μιχάλης, Διάρκεια: 01/2013-12/2016

RecOil - Προώθηση ανακύκλωσης μαγειρικών ελαίων με στόχο τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ
INTELLIGENT ENERGY EUROPE, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσούτσος Θεοχάρης, Διάρκεια: 05/2012-05/2015  

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Νανοσύνθετα βιο-εμπνευσμένα υλικά για στερέωση δομικών υλικών [ΝΑΝΟΒΙΟΔΟΜΥΛ]
ΕΣΠΑ 2007-2013, ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΡΑΞΗ Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας», Επιστημονική υπεύθυνη: Μαραβελάκη Παγώνα, Διάρκεια: 7/1/2011 - 7/1/2014

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012