Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Aναγνωρίζοντας ότι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης συνιστούν θεμελιώδη προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, το Πολυτεχνείο Κρήτης προτίθεται να ενσωματώσει περιβαλλοντικά κριτήρια στις διαδικασίες προμηθειών και του κτηριακού σχεδιασμού και δεσμεύεται να υιοθετήσει στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012