Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μια άλλη προοπτική απασχόλησης»

Το Γραφείο Διασύνδεσης και το Εργαστήριο Υποστήριξης Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

συνδιοργάνωσαν την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2005 στο συνεδριακό κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης ημερίδα με θέμα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Μια άλλη προοπτική απασχόλησης». Βασικό στόχο της ημερίδας αποτέλεσε η ευαισθητοποίηση

της Πολυτεχνειακής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα επιχειρηματικότας, όπως νεανική επιχειρηματικότητα,

καινοτομία και επιχειρηματικότητα, χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών. Στα πλαίσια της ημερίδας ευαισθητοποίησης

πραγματοποιήθηκε σύντομη παρουσίαση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών από το Γραφείο Διασύνδεσης

του Πολυτεχνείου Κρήτης». Δείτε φωτογραφίες από την ημερίδα πατώντας εδώ

 

 

Στο σεμινάριο παρευρέθησαν 26 άτομα συνολικά, εκ των οποίων και 8 φοιτητές/ τριες. Στους τρεις πίνακες που

ακολουθούν παρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχών ανά (1) άτομα που ανήκουν στην ευρύτερη κοινότητα

του Πολυτεχνείο Κρήτης, (2) φύλο και (3) ιδιότητα.

 

 

Στους συμμετέχοντες δόθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από όπου προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 

 

Όσον αφορά την οργάνωση του σεμιναρίου και την ποιότητα του ενημερωτικού υλικού κρίθηκαν

πολύ ικανοποιητικά από το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, το 83% και το 58% των

συμμετεχόντων έκρινε πολύ καλή την οργάνωση και πολύ ικανοποιητικό το παραδοτέο ενημερωτικό υλικό, αντίστοιχα.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ήταν απλά ικανοποιημένοι. Όσον αφορά τη θεματολογία της ημερίδας περισσότερο ενδιέφεραν

τα θέματα της 2ης ενότητας με ποσοστό 67% των συμμετεχόντων, ενώ η 1η και 3η ενότητα ενδιέφερε μόνο το 50% των

συμμετεχόντων, όπως και φαίνεται το παρακάτω ραβδόγραμμα.

 

 

Στους συμμετέχοντες, μέσω του ερωτηματολογίου δόθηκε η δυνατότητα να αναφέρουν

για ποια θέματα επιχειρηματικότητας θα τους ενδιέφερε να πληροφορηθούν

μέσω μιας μελλοντικής εκδήλωσης. Παρακάτω παραθέτονται κάποιες από αυτές τις προτάσεις:

 

  • Αξιοποίηση και υλοποίηση καινοτόμων ιδεών
  • Τουριστική ανάπτυξη και τουριστικός σχεδιασμός
  • Νέες τεχνολογίες στην κατασκευή
  • Επιχειρηματικότητα και δυνατότητα απορρόφησης στην εγχώρια αγορά
  • Ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων
  • Στήριξη, καθοδήγηση, ευαισθητοποίηση νέων μηχανικών για το επιχειρείν
  • Νέες τεχνολογίες και εφαρμογή αυτών σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Νομό Χανίων
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012