Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σεμινάριο Επιχειρηματικότητας για Φοιτητές & Αποφοίτους με Θέμα: «Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου»

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σεμινάριο με θέμα «Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου». Βασικό στόχο του σεμιναρίου αποτέλεσε η επιμόρφωση των φοιτητών και αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην κύρια ιδέα και στις βασικές ενότητες ενός απλού επιχειρηματικού σχεδίου.

 

 

 

Την ημερίδα παρακολούθησαν 23 άτομα συνολικά. Στους τρεις πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συμμετοχές ανά (1) τμήμα, (2) φύλο και (3) ιδιότητα.

 

 

 

 

 

Στους συμμετέχοντες δόθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από όπου προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 

 

 

 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από το σεμινάριο

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012