Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προμήθειες: μόνιμες επιτροπές

Μόνιμες Επιτροπές Παραλαβής Ειδών και διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών από αιτήσεις προμήθειας για το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 544/23.12.2020 απόφαση Συγκλήτου

 

544/23.12.2020 - ΑΔΑ: Ψ4ΔΟ469Β6Ν-5ΒΩ - Επιτροπές Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2021

565/28.07.2021 - Ανασυγκρότηση της μόνιμης επιτροπής παραλαβής ειδών και διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών του Γλωσσικού Κέντρου για το έτος 2021 (υπ' αριθμ. 544/23.12.2020 απόφαση Συγκλήτου)

569/31.08.2021 - Ανασυγκρότηση της μόνιμης επιτροπής παραλαβής ειδών και διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων για το έτος 2021 (υπ' αριθμ. 544/23.12.2020 απόφαση Συγκλήτου)

570/21.09.2021 - Ανασυγκρότηση της μόνιμης επιτροπής παραλαβής ειδών και διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών της Πρυτανείας και του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων για το έτος 2021 (Απόφαση της 544/23.12.2020 Συγκλήτου)

 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Λαγουδάκης Μιχαήλ, Μέλος ΔΕΠ

Ζερβάκης Μιχαήλ, Μέλος ΔΕΠ

Μαλανδράκη Σοφία, Μόνιμη Υπάλληλος

Χαβρέ Δήμητρα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Μαυρίδου Θέλμα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Καρδαμάκη Άννα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Μυλωνάκη Ελένη, Μόνιμη Υπάλληλος

Φραγγεδάκη Ερασμία, Μόνιμη Υπάλληλος

Γελασάκη Εσθήρ, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Ντεγιαννάκη Αικατερίνη, Μόνιμη Υπάλληλος

Κωνσταντακάκη Ελένη, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Χαλβαδάκη Στυλιανή, Μόνιμη Υπάλληλος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Πετραντωνάκη Ευφροσύνη, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Τσιμπινού Δήμητρα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Παπαδάκη Μαριάνθη, Μόνιμη Υπάλληλος

Μηλιάκη Στυλιανή, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Φραγγεδάκη Ερασμία, Μόνιμη Υπάλληλος

Σκέτα Δείνα, Μόνιμη Υπάλληλος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Τσιναράκης Θεόδωρος , Υπάλληλος ΙΔΟΧ

Πατεράκης Κων/νος , Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Κοββαντζής Κων/νος , Μόνιμος Υπάλληλος

Μαυρακάκη Θεοδώρα, Μόνιμη Υπάλληλος

Καπετανάκης Γεώργιος, Μόνιμος Υπάλληλος

Τζούγκαρης Γεώργιος, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Σεϊμένης Ευστράτιος, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αποστολάκης Περικλής, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Μάλμου Ιωσηφίνα, Μόνιμη Υπάλληλος

Μπεχλιβανάκης Ηλίας, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Γαρεδάκης Ανδρέας, Υπάλληλος ΙΔΟΧ

Σπυριδάκης Σπυρίδων, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Μηλιάκη Στυλιανή, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Καμαλεδάκη Χριστίνα, Μόνιμη Υπάλληλος

Κοκονά Ελένη, Μόνιμη Υπάλληλος

Λυρώνη Ανδρεανή, Μόνιμη Υπάλληλος

Μαρκετάκη Χρυσούλα, Μόνιμη Υπάλληλος

Καπετανάκης Ιωάννης, Μόνιμος Υπάλληλος

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Κοντογιάννης Παναγιώτης, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Σιάχαλου Ελευθερία, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Πετράκη Ελευθερία, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Λυραντωνάκη Θεανώ, Μόνιμη Υπάλληλος

Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Ατζαράκης Ιωάννης, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Νταουντάκη Μαρία, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Φραγκομιχελάκη Δωροθέα, Μόνιμη Υπάλληλος

Ντουντουνάκη Χαρίκλεια, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Πάγγειου Βασιλική, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Μπολιεράκη Μαρία, Μόνιμη Υπάλληλος

Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

ΓΛΩΣΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΚΕ.Γ.Ε.Π.)

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Mckay Anne, Μέλος ΕΕΠ

Μαυράκη Αγάπη, Μέλος ΕΤΕΠ

Βρουβάκη Άννα, Μέλος ΕΕΠ

Γεωργιακάκης Αλέξανδρος, Μόνιμος Υπάλληλος

Νικότερα Πάολα, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Σεϊμένης Ευστράτιος, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Πάγγειου Βασιλική, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Γρηγορούδης Ευάγγελος, Καθηγητής ΜΠΔ

Φραγκομιχελάκη Δωροθέα, Μόνιμη Υπάλληλος

Μαυράκη Αγάπη, Μέλος ΕΤΕΠ

Νταουντάκη Μαρία, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Ντουντουνάκη Χαρίκλεια, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Ουγγρίνης Κων/νος - Αλκέτας, Μέλος ΔΕΠ

Καραμανέα Παναγιώτα, Μέλος ΔΕΠ

Βαζάκας Αλέξανδρος - Θεοχάρης, Μέλος ΔΕΠ

Κανδυλάκης Δημήτριος, Μέλος ΔΕΠ

Διμέλλη Δέσποινα, Μέλος ΔΕΠ

Μουτσόπουλος Αθανάσιος, Μέλος ΔΕΠ

 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Λιάβας Αθανάσιος, Μέλος ΔΕΠ

Κουτρούλης Ευτύχιος, Μέλος ΔΕΠ

Μαραγκουδάκης Ιωάννης, Μέλος ΕΔΙΠ

Καζάσης Φώτιος, Μέλος ΕΔΙΠ

Τσιάρας Βασίλειος, Μέλος ΕΔΙΠ

Σεργάκη Ελευθερία, Μέλος ΕΔΙΠ

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Δοϊτσίδης Ελευθέριος, Μέλος ΔΕΠ

Ιψάκης Δημήτριος, Μέλος ΔΕΠ

Λιαδάκη Αγγελική, Μέλος ΕΔΙΠ

Αρναουτάκης Νεκτάριος, Μέλος ΕΔΙΠ

Κονταξάκης Ιωσήφ, Μέλος ΕΤΕΠ

Μαυράκη Αγάπη, Μέλος ΕΤΕΠ

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Γκαμαλέτσος Πλάτων, Μέλος ΔΕΠ

Μερτίκας Στυλιανός, Μέλος ΔΕΠ

Στρατάκης Αντώνιος, Μέλος ΕΔΙΠ

Τριανταφύλλου Γεώργιος, Μέλος ΕΔΙΠ

Ροτόντο Πάολα, Μέλος ΕΤΕΠ

Ράκα Στυλιανή, Μέλος ΕΤΕΠ

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Γκίκας Πέτρος, Μέλος ΔΕΠ

Παναγιωτοπούλου Παρασκευή, Μέλος ΔΕΠ

Τσούτσος Θεοχάρης, Μέλος ΔΕΠ

Δάρας Τρύφων, Μέλος ΔΕΠ

Αντέλλη Καλλιόπη, Μέλος ΕΔΙΠ

Κανάκης Ιωάννης, Μέλος ΕΔΙΠ

 

Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος, Μέλος ΔΕΠ

Κουκουράκη Ελισάβετ, Μέλος ΕΔΙΠ

Ψυλλάκη Ελευθερία, Μέλος ΔΕΠ

Βενιέρη Δανάη, Μέλος ΔΕΠ

Γεντεκάκης Ιωάννης, Μέλος ΔΕΠ

Παντίδου Αριάδνη, Μέλος ΕΤΕΠ

 

Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής & Γραμματεία ΣΧΟΛΗΣ

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Τσομπανάκης Ιωάννης, Μέλος ΔΕΠ

Καρατζάς Γεώργιος, Μέλος ΔΕΠ

Παρανυχιανάκης Νικόλαος, Μέλος ΔΕΠ

Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος, Μέλος ΔΕΠ

Τσουχλαράκη Ανδρονίκη, Μέλος ΔΕΠ

Κουτρούλης Αριστείδης, Μέλος ΕΔΙΠ


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012