Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Οδηγίες προς εργαζομένους

Στους παρακάτω σύνδεσμους μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Δημόσια έγγραφα

Εσωτερικά έγγραφα

(πρέπει να συνδεθείτε προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα εσωτερικά έγγραφα που αφορούν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων)

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012