Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ημερίδα - Διττή Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση σε μια Ανθεκτική Οικονομία

Διττή Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση σε μια Ανθεκτική Οικονομία

Twin Digital and Green Transition to a Resilient Economy

Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης, οραματιζόμενη τον μετασχηματισμό της σε μία σύγχρονη, ανταγωνιστική, αποδοτική και ανθεκτική οικονομία, έχει θέσει ως στόχο την Πράσινη Μετάβαση, με το νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, να αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας. Ταυτόχρονα, οι ψηφιακές τεχνολογίες (Industry 4.0, Industry 5.0), όπως αποτυπώνονται στην Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλάζουν εκ βάθρων την καθημερινή μας ζωή.

Αυτές οι δύο προκλήσεις, πρέπει να συμβαδίζουν. Η Διττή Ψηφιακή και Οικολογική Μετάβαση θα επηρεάσει κάθε πτυχή της οικονομίας, της κοινωνίας και της βιομηχανίας. Θα απαιτήσει νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με επενδύσεις και καινοτομία. Θα δημιουργήσει νέα προϊόντα, υπηρεσίες, αγορές και επιχειρηματικά μοντέλα. Θα διαμορφώσει νέες μορφές θέσεων εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμη και οι οποίες χρειάζονται δεξιότητες τις οποίες δεν διαθέτουμε ακόμη. Επίσης, θα έχει ως επακόλουθο τη μετατόπιση από τη γραμμική παραγωγή στην κυκλική οικονομία.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ), ανταποκρινόμενο στις συνεχείς προκλήσεις για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, υλοποιώντας υψηλού επιπέδου έρευνα, οργανώνει μία στοχευμένη ημερίδα για τη Διττή Ψηφιακή και Πράσινη Μετάβαση σε μια Ανθεκτική Οικονομία. Η ερευνητική ομάδα Indigo (Industrial and Digital Innovations Research Group) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ) φιλοξενεί εκπροσώπους της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας για να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις, πρακτικές και ερευνητικές προσεγγίσεις για τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση με στόχο την ανθεκτική οικονομία:

Η ημερίδα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και ερευνητές όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, και είναι ανοιχτή προς το κοινό. Θα πραγματοποιηθεί υβριδικά την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 από 14.00 έως 19.00:

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

13:45 – 14:00

Προσέλευση

 

14:00 – 14:10

Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί

Μιχαήλ Γ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ, Αντιπρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ)

Ευάγγελος ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ, Κοσμήτορας, Σχολή Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΚ

Γιώργος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης, ΠΚ

 

14:10 – 14:40

10’ Ε&Α

Cognitive Digital Twins

Δημήτρης ΚΥΡΙΤΣΗΣ, Καθηγητής, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) & University of Oslo

 

14:50 – 15:20

10’ Ε&Α

Human-AI Intelligence for Industry 5.0: Augmented Data Analytics and Data Spaces

Γρηγόρης ΜΕΝΤΖΑΣ, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

 

15:30 – 16:00

10’ Ε&Α

Optimisation Methods for Production Scheduling and Implementation as part of Digital Twins

Ιωάννης ΜΟΥΡΤΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

 

16:10 – 16:30

Διάλειμμα

 

16:30 – 17:00

10’ Ε&Α

Process Modelling and Simulation for Industrial Cognitive Digital Twins

Γιώργος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ)

 

17:10 – 17:40

10’ Ε&Α

Climate Change and its Impacts: Tools used for Simulation and Prediction

Απόστολος ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ)

 

17:50 – 18:20

10’ Ε&Α

Cognitive Digital Twins: Applications in the Industry and Supply Chain

Κώστας ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ, Επικεφαλής Μεταφοράς Καινοτομίας, Gruppo Maggioli - Greek Branch

 

18:30 – 19:00

Ανοιχτή Συζήτηση

Όλοι οι συμμετέχοντες

 

19:00

Κλείσιμο Ημερίδας

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012