Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Νέο Δίτομο Βιβλίο "Circular Economy and Sustainability"

Νέο δίτομο βιβλίο από τον Επίκουρο Καθηγητή Αλέξανδρο Στεφανάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Νικολάου (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), με τίτλο "Circular Economy and Sustainability" από τον εκδοτικό οίκο Elsevier. Οι δύο τόμοι αποτελούνται από 63 κεφάλαια γραμμένα από 198 συγγραφείς σε 33 διαφορετικές χώρες και όλες τις ηπείρους.

Το βιβλίο παρουσιάζει μια σύγχρονη οπτική της έννοιας της κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, χτισμένη σε τρεις βασικούς πυλώνες (i) μηχανική περιβάλλοντος, (ii) επιχειρήσεις, management και οικονομία, και (iii) κοινωνία. Ο ρόλος της μηχανικής και του management είναι καθοριστικός για τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας, αναπτύσσοντας μια κυκλική οικονομία που δημιουργεί και προστατεύει ισχυρές κοινωνικές και πολιτιστικές δομές, βασισμένες σε διαθεματικές γνώσεις και ποικίλες δεξιότητες. Η πρόκληση είναι να διερευνηθούν οι διασυνδέσεις, οι αλληλεπιδράσεις και οι συνέργειες μεταξύ αυτών των τριών πυλώνων και πώς αυτές οι σχέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν.
 

Circular Economy and Sustainability

Volume 1: Management and Policy

Volume 2: Environmental Engineering

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012